Zarząd

Przewodniczący: Kosma Nykiel

Wiceprzewodnicząca: Justyna Wołkowska

Sekretarz: Maciej Rzeszutek

Skarbnik: Daniel Podmanicki

Komisja rewizyjna:

Rafał Wlazły
Agnieszka Frydrych-Szyszka
Krzysztof Kantorski