Łódź Cała Naprzód! – zaczynamy

Jesteśmy łodzianami  – z wyboru, z urodzenia, z miłości do Łodzi. 

Nikt za nas nie zmieni miasta – dlatego bierzemy sprawy w swoje ręce. 

Chcemy poprawy funkcjonowania miasta w celu poprawy jakości życia. 

Chcemy Łodzi, w której włodarze, radni i urzędnicy służą dobru publicznemu i mieszkańcom, a nie partiom politycznym i partykularnym interesom. 

Łodzi, w której zieleń i adaptację do zmian klimatu stawia się na pierwszym miejscu.

Łodzi, w której komunikacja zbiorowa to komfortowy wybór, a nie przymus, a rower jest bezpieczną alternatywą. 

Łodzi, w której idziesz równym i wygodnym chodnikiem, a samochodem jedziesz ulicą bez dziur. 

Łodzi, w której mieszkańcy prawdziwie współdecydują o sprawach miasta.

Łodzi, w której deweloperom stawia się warunki i nie przyzwala się na patodeweloperkę.

Łodzi, w której miasto prowadzi aktywną politykę mieszkaniową.

Łodzi, w której masz pełną transparentność wydatków publicznych.

Łodzi, która jest czysta i zadbana. 

Chcemy, żeby Łódź i życie w niej były przyjemnością, a nie koniecznością. Znamy cel i drogę do niego, dlatego — wszystkie ręce na pokład i Łódź, Cała Naprzód!